Een samenwerkingsverband van kleine praktijken,  bedrijven en ZZP-ers, die actief zijn binnen het socioculturele werkveld.

Het organiseren van infotainment activiteiten.

Meedoen als cursist, toeschouwer, deelnemer of als trainer, acteur, kunstenaar, filmmaker, verteller! Het is allemaal mogelijk bij de activiteiten van stichting Gullie.

Stichting Gullie

Oudegracht 290 (werfkelder)

3511 NX Utrecht

Info@gullie.info

06-45355966

Stichting Gullie © Alle rechten voorbehouden 2019. Info@gullie.info  Disclaimer | Algemene voorwaarden Wettelijke privacy statement

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

iedere webpagina, e-books, presentaties en online instrumenten rapport waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;


De uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina’s, e-books, presentaties en online instrumenten. Dit is stichting Gullie;


Gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);


U: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina, de PRT-scan en/of het rapport gebruikt;


De inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;


Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.


Het onderstaande is van toepassing op de webpagina’s, e-books, presentaties en online instrumenten te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.


De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina’s, e-books, presentaties en online instrumenten regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.


De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina’s, e-books, presentaties en online instrumenten of met de onmogelijkheid de webpagina’s, e-books, presentaties en online instrumenten te kunnen raadplegen.


De uitgever mag de webpagina’s, e-books, presentaties en online instrumenten naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.


Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina’s, e-books, presentaties en online instrumenten gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.


Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina’s, e-books, presentaties en online instrumenten of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.


De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina’s, e-books, presentaties en online instrumenten te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina’s monitoren.


U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, de PRT-scan en het rapport, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.


Vragen die betrekking hebben tot de webpagina’s dienen gericht te worden tot de uitgever: stichting Gullie, Oudegracht  290 OND, 3511 NX Utrecht.