Stichting Gullie © Alle rechten voorbehouden 2023. Info@gullie.info | Algemene voorwaarden Wettelijke privacy statement

REAL LIVE-GAMES

Het concept van de Real Live-Games is bedacht en ontwikkeld binnen stichting Gullie. Het is een goed voorbeeld van het samengaan van diverse werkgebieden, zoals: groepsdynamica, theater, videokunst, educatie, teamwork & schrijfkunst. Er zijn nu al meer dan 10 Real Live-Games ontwikkeld, die ook allemaal in de Salon van Weleer worden aangeboden. De games zijn modern voor wat betreft het praktijk-ervarend leren, maar ouderwets voor wat betreft de gezelligheid. Klik hier voor info!

SALON VAN WELEER

De Salon van Weleer in een historische werfkelder aan de Oudegracht 290 OND in het hart van de stad Utrecht, is de fysieke locatie waar de (vernieuwende) producten en diensten worden aangeboden. Het is een sfeervolle plek die niet alleen de fantasie prikkelt, maar ook geschiedenis ademt die past bij het concept waarbinnen de diensten en producten worden aangeboden. Bekijk eens de website: www.salonvanweleer.nl

Welkom in Utrecht

UITGEVEN VAN BOEKEN

De stichting heeft in de afgelopen jaren 26  romans en boekjes uitgegeven, die binnenshuis waren geschreven en afgestemd op het concept van de Salon van Weleer. Buiten de zelf gepubliceerde boeken, promoot de stichting ook het lezen in bredere zin van het woord. In de Salon van Weleer is een kleine bibliotheek waar gratis gebruik van mag worden gemaakt. Ook is er aandacht voor voorlezen voor volwassenen. Bekijk bijvoorbeeld eens de website: https://salonvanweleer.nl/neutralestilte/  Hier is er een speciale pagina gewijd aan leesmuziek!

Stichting Gullie is een initiatief van eenmanszaken die samenwerken op de gebieden: cultuur, educatie, sociale vorming & ontwikkeling.


Eén van de doelen is om een cultuurplaats te creëren waar kruisbestuivingen tussen de diverse socioculturele en maatschappelijke stromingen kunnen plaatsvinden.


Een tweede doel is om de diensten ook toegankelijk te maken voor personen met een kleine beurs.


Een derde doel is het stimuleren van creatief talent in het maken van nieuwe producten en/of diensten die binnen (en ook buiten) de stichting kunnen worden aangeboden.  


De stichting streeft zoveel mogelijk zelfstandigheid en onafhankelijkheid na, om zo innovatieve projecten mogelijk te maken en bestaansrecht te geven.


De stichting wil nieuwe werkvormen ontwikkelen waarbij er ook ruimte is voor de creatieve kunstzinnigheid van 50-plussers.


De stichting richt zich meer op kwalitatieve content, dan op technologische ontwikkelingen.

Utrecht Cultuurplaats