Stichting Gullie © Alle rechten voorbehouden 2023. Info@gullie.info | Algemene voorwaarden Wettelijke privacy statement

Succes maak je samen

Binnen de stichting wordt er gewerkt met Nul-budgetten. Dit betekent dat er geen gespreid bedje voor een ontwikkelaar of een uitvoerder klaar staat. Nergens in de werfkelder ligt er een zak met geld verstopt.


Wat wil dit zeggen?

De projecten die in onderling overleg worden opgestart, zullen zichzelf moeten bekostigen. De stichting probeert zoveel als mogelijk om de omstandigheden te scheppen waarbinnen een nieuw project kan worden opgestart, denk o.a. een werkruimte en materialen.


Iedereen die participeert in een project is onbezoldigd tijdens de ontwikkelingsfase. De inkomsten die tijdens de verkoop of uitvoeringen worden verdiend, zullen in gelijke mate worden verdeeld over de deelnemende partijen: de stichting, de ontwikkelaar(s) en de uitvoerders.


Het product of de dienst staat centraal!

EEN PALET VAN MOGELIJKHEDEN

De vaste kern van de stichting bestaat uit 5 personen, die naar gelang het project bij worden gestaan door acteurs, actrices, figuranten, modellen, ‘handige Harries’ en vrijwilligers. Dit is één mogelijkheid om betrokken te zijn bij de ontwikkeling en de uitvoering van producten en diensten.


Een andere mogelijkheid is om in samenwerking een activiteit te organiseren. De activiteit dient te stroken met de doelen en de idealen van de stichting.

Een derde mogelijkheid is om als een eenmanszaak te participeren binnen de stichting. Echter dient dit eveneens te stroken met de doelen en de idealen van de stichting.


Een vierde mogelijkheid is om zelfstandig een activiteit in de Salon van Weleer te organiseren. Ook dit moet stroken met de doelen en de idealen die binnen de stichting worden nagestreefd.


Wat niet mogelijk is, is om de werkruimte en/of de Salon van Weleer te huren t.b.v. een activiteit. De stichting is geen verhuurbedrijf.  

Een still uit de film: Minimalturen